Kodulehe kasutustingimused

Täname, et külastate meie kodulehte.
Käesolevad kasutustingimused reguleerivad kodulehe ja kogu selles sisalduva materjali kasutamist. Palun lugege käesolevad tingimused hoolikalt läbi enne kodulehe kasutamist. Kodulehte kasutades nõustute meie kodulehe kasutustingimustega.

Õigused
Veebilehel www.meediagrupi.ee sisalduv info ja materjalid on Meediagrupi OÜ omand ning kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega.

Intellektuaalne omand
Veebilehe intellektuaalset omandit ei või mis tahes viisil reprodutseerida, edastada, avalikult levitada, tõlkida, kohandada, luua sellest tuletatud töid, avalikult esitada, teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele, müüa jms, kui selleks puudub Meediagrupi OÜ esindaja kirjalik nõusolek.

Materjali kopeerimine
Meediagrupi OÜ kodulehte võib kasutada ja printida ainult isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. Keelatud on müüa või levitada selle kodulehe osade reproduktsioone ärilisel eesmärgil ja muuta või lisada seda mistahes muusse töösse, väljaandesse või veebilehele. Meediagrupi OÜ kodulehel asuva intellektuaalomandi teisiti kasutamiseks on vajalik Meediagrupi OÜ esindaja kirjalik luba. Kodulehe sisu väärkasutus on keelatud.

Vastutus
Meediagrupi OÜ koduleht on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Veebilehe www.meediagrupi.ee kasutamine toimub omal vastutusel. Kodulehel olev materjal ja lingid edastatakse sellisel kujul ”nagu nad on” ja neid ei saa tõlgendada kui seaduslikke ja professionaalseid juhendeid. Meediagrupi OÜ ei vastuta otseselt ja kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja veatuse eest. Meediagrupi OÜ ei vastuta kahjude eest, mis juhtuvad otseselt või kaudselt käesoleva kodulehe kasutamisest või selle sisust.

Viited teistele veebilehtedele
Meie kodulehel võib sisalduda linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Meediagrupi OÜ ei kontrolli ega vastuta lingitud kodulehtede info ja sisu eest ega ka Teie ja taoliste kodulehtede vahel toimunud tegevuse või suhtluse eest.

Küpsised
Meediagrupi OÜ veebileht kasutab küpsiseid (ingl k ’cookies’). Kodulehte külastades nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsised aitavad meil jälgida kodulehe kasutatavust ja seda kohandada vastavalt kasutajate harjumustele. Kasutame kasutajate külastusharjumuste jälgimiseks Google Analytics teenust.

Reguleeriv seadusandlus
Meie kodulehe kasutamisest tulenevatele vaidlustele kohandatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Muudatused
Meediagrupi OÜ jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemisel muuta, parandada, asendada või kustutada kodulehe mistahes osa ning piirata või takistada ligipääsu leheküljele.